Kamieniarz Lublin Chełm Kraśnik

Nazwa projektu: Budowa instalacji służąca do produkcji energii pochodzącej z naturalnych odnawialnych źródeł wpływająca na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko przez firmę Zakład Kamieniarski Kalcyt s.c. Prażmo i Hawryluk

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4, Energia przyjazna środowisku

Działanie: 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Miejsce realizacji projektu: Lublin

Okres realizacji projektu: 
a) rozpoczęcie realizacji: 01.02.2022 r.
b) zakończenie rzeczowe realizacji: 28.02.2023 r.
c) zakończenie finansowe realizacji: 28.02.2023 r.

Beneficjent: Zakład Kamieniarski Kalcyt s.c. Prażmo i Hawryluk

Wartość Projektu:  233 700,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 190 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 123 500,00 PLN


Celem projektu jest zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez wykorzystanie do produkcji energii ogniw fotowoltaicznych, zainstalowanych na budynku Zakładu Kamieniarskiego Kalcyt s.c. Prażmo i Hawryluk

Kamieniarz Biała Podlaska

Blaty kamienne Lublin, Kamieniarstwo Lublin, Kamieniarz Biała Podlaska, Kamieniarz Chełm, Kamieniarz Krasnystaw, Kamieniarz Kraśnik, Kamieniarz Lubartów, Kamieniarz Lublin, Kamieniarz Opole Lubelskie, Kamieniarz Parczew, Kamieniarz Puławy, Kamieniarz Zamość, Parapety z kamienia Lublin

Kontakt

Zakład Kamieniarski "Kalcyt" s.c. Prażmo i Hawryluk:
ul. Głuska 254, 20-385 Lublin

Zapraszamy osoby również z miejscowości: Biała Podlaska, Chełm, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Opole Lubelskie, Parczew, Puławy, Zamość

+48 81 744 21 55
fax +48 81 751 81 40
info@kalcyt.com

Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 18:00
Sobota: 7:00 - 13:00